Hvordan er situationen i Grønland nu?

På trods af store indsatser er forekomsten af tuberkulose fortsat alarmerende i Grønland, som af verdens sundhedsorganisationen WHO bliver klassificeret som højbyrdeland på linje med lande som Nigeria, Myanmar og DR Congo.

Tasiilaq i fokus

For blot få år siden var fokus rettet mod det høje antal af tuberkulose-tilfælde i Sydgrønland. Men nu er fokus rettet mod Østgrønland.

Tasiilaq har, i løbet af de sidste 3 år, været i centrum af kampen mod TB i Grønland.  Med 24, 41 og 32 tilfælde i henholdsvis 2010, 2011 og 2012 har byen haft Grønlands højeste antal TB-tilfælde per borger.  I denne treårige periode var landsgennemnittet 196 tilfælde/100.000 borgere – i Tasiilaq var den 1056/100.000 borgere, altså mere end 5 gange højere.

Tasiilaq sygehus, hvor der er ansat en regional TB-sygeplejerske, har gjort en meget stor indsats for at bekæmpe sygdommen.  I 2013 nåede man i Tasiilaq ned på 28 registreret tilfælde, hvilket optimistisk og forsigtigt kan tolkes som en succes – at kurven over registrerede tilfælde i Tasiilaq forhåbentligvis peger svagt nedad.

Arbejdsbyrden er stor

At varetage et TB-tilfælde handler ikke kun om at behandle den som er blevet syg.  Det handler også om, at identificere og undersøge de kontakter som den syge kan have udsat for smitte.  Det kan være den nære familie, den sociale omgangskreds, arbejdspladser eller skoleklasser.  En Ihærdig og grundig kontaktopsporing er en tvingende nødvendig del af tuberkulosebekæmpelsen.   Når det er gjort er der stadig et stort arbejde i at oplyse og undervise befolkningen.

Der er stadig meget vi ikke ved om tuberkulose

Hvorfor nogle byer rammes hårdere end andre af sygdommen er svært at svare præcist på, men vi ved at der er en sammenhæng mellem tuberkulose og samfundets socioøkonomiske tilstand.  Et grønlandsk case-kontrol studie viste i 2011, at faktorer som arbejdsløshed, rygning, alkoholmisbrug, manglende adgang til rindende vand og det at være bygdebeboer øger risikoen for at udvikle aktiv tuberkulosesygdom.  Arbejdsløshed viste sig at være den største risikofaktor for aktiv tuberkulosesygdom i Grønland.